Trường THPT Cẩm Lệ Đà Nẵng | Trường THPT Cẩm Lệ Đà NẵngThi và tuyển sinh

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017 của Sở giáo dục Đà Nẵng Xem đầy đủ: http://thptcamle.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/22.3-huong-dan-to-chuc-ktra-hk2.pdf    

Tổ chuyên môn

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017 của Sở giáo dục Đà Nẵng Xem đầy đủ: http://thptcamle.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/22.3-huong-dan-to-chuc-ktra-hk2.pdf    

Tài nguyên

Hướng dẫn ôn kiểm tra lên lớp năm học 2016-2017

Hướng dẫn ôn kiểm tra lên lớp năm học 2016-2017

Đề cương ôn thi lên lớp các môn năm 2016 Kích vào các liên kết bên dưới để tải về Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 11 Công nghệ 10 Địa lí 10 và Địa lí 11 Hóa học 10 Hóa học 11 Lịch sử 10 Toán 10 Toán 11 Ngữ Văn 10 Ngữ Văn 11

Kết quả các kì thi

Hướng dẫn ôn kiểm tra lên lớp năm học 2016-2017

Hướng dẫn ôn kiểm tra lên lớp năm học 2016-2017

Đề cương ôn thi lên lớp các môn năm 2016 Kích vào các liên kết bên dưới để tải về Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 11 Công nghệ 10 Địa lí 10 và Địa lí 11 Hóa học 10 Hóa học 11 Lịch sử 10 Toán 10 Toán 11 Ngữ Văn 10 Ngữ Văn 11

Khuyến học

Hướng dẫn thí điểm mô hình ‘Đơn vị học tập’ năm 2014 -2015

Hướng dẫn thí điểm mô hình ‘Đơn vị học tập’ năm 2014 -2015

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GS.TS Phạm Tất Dong đã ký Công văn số 369/CV-KHVN, gửi Thường trực Hội Khuyến học các Tỉnh, Thành phố về hướng dẫn thí điểm mô hình “Đơn vị học